WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - OKRĘG NR 47
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ
7 WRZEŚNIA 2014 R.
A  A+ A+

Wyniki głosowania w podziale na kandydatów

Nazwa Liczba głosów na kandydatów % głosów
ważnych
Urbańczyk Krzysztof Maciej  0.00
Krząkała Grzegorz Marek  0.00
Kloc Helena Izabela   0.00
Chmielowski Sylwester Piotr  0.00
Kandydaci razem 100

Wyniki głosowania na kandydata w okręgu wyborczym

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Powiat ogółem 0.00  0.00